வணக்கம் உறவுகளே!

கட்டற்ற இணைய யுகத்தில் கருத்துக்களைப் பகிர்ந்து கொள்வதற்கு வலைப்பதிவு வழிகோலியுள்ளது.இதன் மூலம் எனது மனதில்பட்டவற்றினையும் எனது ஞாபகங்களையும் உங்களுடன் பகிர்வதில் மனநிறைவடைகின்றேன்.

ஹேய்.. பாடல் ஒன்று ராகம் ஒன்று

Posted by Thava வியாழன், 4 செப்டம்பர், 2008

படம் - பிரியா.


பெ: ஹேய்.. பாடல் ஒன்று ராகம் ஒன்று
தேடும் போது அந்த கீதம்
அதை மீண்டும் மீண்டும் கேட்கத் தோன்றும்
ஹோய் (பாடல்


ஆ: மின்னல் உந்தன் பெண்மை எனை தாக்கும் ஆயுதம்
மேகம் உந்தன் கூந்தல் மலர் ஆடும் ஊஞ்சலாம் ஹோய் ஹோய்
என் ஜோடிக் கிளியே கன்னல் தமிழே
தேனில் ஆடும் திராட்சை நீயே


(பாடல்)


பெ: தீபம் கொண்ட கண்கள் எனை நோக்கும் காதலில்
தாகம் கொண்ட நெஞ்சம்
எனை பார்க்கும் ஜாடையில் ஹோய் ஹோய்
இளம் காதல் ராஜா கண்ணா உந்தன்
நெஞ்சில் ஆடும் தேவி நானே


(பாடல்)


பெ: நேரம் இன்ப நேரம் விழி பாடும் ஓவியம்
ஆ: ஓரம் நெஞ்சின் ஓரம் சுவையாகும் காவியம்
பெ: ஒரு காலம் நேரம் கண்ணா உந்தன் மார்பில் ஆடும்
மாலை நானே ஹேய் பாடல் ஒன்று ராகம் ஒன்று
ஆ: சேரும் போது அந்த கீதம்
அதை மீண்டும் மீண்டும் கேட்கத் தோன்றும் ஹோய்


(பாடல்)

0 comments

கருத்துரையிடுக